poniedziałek, 7 stycznia 2013

Pure Healt and Fitness Sp. z o.o. - egzekucja

        Dzisiaj w związku z kolejnym etapem działań ze swojej strony odwiedziałem komornika, który już raz był skuteczny wobec mojego dłużnika. Część osób może ocenić mój złożony wniosek egzekucyjny jako czysta złośliwość, ja jednak mam na ten temat odmienne i prezycyjnie wyrobione zdanie.

Po pierwsze całej tej sytuacji można było uniknąć - wystarczyło wykazać odrobinę dobrej woli i zainteresowania ze strony Pure. Po drugie jeżeli już reguluje się zobowiązanie wynikające z nakazu zapłaty to należy je regulować właściwie. Po trzecie w tej sytuacji jak w wielu innych nie chodzi o pieniądze tylko o zasady, dlaczego ja mam odpuszczać skoro druga strona nie była zainteresowana jakimkolwiek polubownym wyjaśnieniem sprawy.
Oraz najważniejsze po czwarte w takich sytuacjach należy być konsekwentym w działaniu. Tym samym wniosek został złożony dzisiaj u komornika.

Wnioskowana kwota do egzekucji to 0,02 zł + odsetki ustawowe jako niedopłata prawomocnego nakazu zapłaty o sygnaturze I Nc 1412/12. Komornik doliczy sobie koszty od 150 do 300 zł. Pure może wyciągnie wnioski.

Po zakończeniu skutecznej egzekucji wysyłam wezwanie o naruszenie dóbr osobistych mojej Żony. Jestem ciekawy czy tym razem po powołaniu się na wcześniejsze prawomocne postanowienie oraz prawomocny nakaz zapłaty spółka będzie zainteresowana polubownym rozwiązaniem problemu. Problem bez wątpienia jest, bo przekazanie bezprawnie danych firmie windykacyjnej Intrum Justitia oraz straszenie wpisaem do krd, nękanie telefonami i smsami i bezpodstawnymi wezwaniami było i jest naruszeniem dóbr osobistych.

O zakończeniu egzekucji poinformuję na stronie.

Krzysztof Stosio

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz