środa, 1 sierpnia 2012

Jak zapłacić nakaz zapłaty - co i jak w takim przypadku należy zrobić.

       Tym razem kierując się słowami kluczowymi w ostatnim czasie, które kierują ruch no mój blogowy serwis omówię temat "jak zapłacić nakaz zapłaty". Bez wątpienia jest to istotna kwestia, a błąd może kosztować sporo - chociażby zajęcie komornicze lub inne uciążliwości - wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dłużników lub innych serwisów o podobnej działalności.

Wracając jednak do głównej kwestii, aby móc zapłacić nakaz zapłaty należy go najpierw otrzymać. Pominę celowo kwestię za co można otrzymać nakaz zapłaty, a skupię się na sprawie czy mamy linię obrony w przypadku otrzymania nakazu zapłaty.

Od otrzymanego nakazu zapłaty w trybie upominawczym możemy wnieść sprzeciw w terminie 7 dni, taka czynność z automatu uchyla nakaz zapłaty w/w trybie i sprawa rusza normalnym biegiem.

Dla odmiany od otrzymanego nakazu zapłaty w trybie nakazowym nie możemy wnieść sprzeciwu, tylko musimy podnieść zarzuty. Nakaz zapłaty wydany w takim trybie jest trudniej podwarzyć, a na taką czynność także posiadamy 14 dni (art. 491 § 1 kpc).

W jednym i drugim przypadku z otrzymanym nakazem zapłaty otrzymujemy także treść pozwu, aby móc się zapoznać i ustosunkować właśnie poprzez złożenie sprzeciwu lub wniesienie zarzutów.

W przypadku braku czynności z naszej strony Sąd nijako z automatu nada klauzulę wykonalności po uprawomocnieniu się i dostarczy nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Nadanie klauzuli skutkuje tym, że możemy złożyć wniosek egzekucyjny do Komornika, a w przypadku kiedy powód jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może w tym momencie dopisać pozwanego dłużnika do ktoregoś z rejestrów dłużników.

Zakładając jednak, że dla osób wyszukujące frazy "jak zapłacić nakaz zapłaty" istotą problemu jest zapłata, a nie sprzeciw lub zarzut więc tak:

- każdy nakaz posiada sprecyzowaną kwotę roszczenia głównego,
- każdy nakaz posiada datę od której są naliczane zwykle odsetki ustawowe od w/w roszczenia głównego,
- każdy nakaz posiada wyszczególnione koszty sądowe,

O ile część pierwsza i trzecia jest precyzyjna, to część druga czasami może sprawić kłopot zwłaszcza w przypadku, gdy chodzi o odsetki umowne, a takie też są jednak na szczęście w zdecydowanej mniejszości. Z pomocą przychodzą kalkulatory odsetek dostępne w internecie. 

Przykład: 

Nakaz zapłaty w trybie upominawczym w którym Sąd nakazuje zapłacić pozwanemu na rzecz powoda kwotę 1.000,00 zł w raz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz koszty sądowe w wysokości 30,00 zł.

Wpisując w kalkulator odsetkowy wartość sporu jako 1.000,00 zł, a odsetki liczone od dnia 30 lipca 2012 roku do dnia zapłaty - dziś jest 1 sierpień 2012 roku (liczy się data wpływu na konto powoda) wychodzi kwota odsetek 1,07 zł (stopa % w stosunku rocznym to 13% - 3 dni zwłoki) oraz 30,00 zł kosztów sądowych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek wskazany przez powoda pamiętając, że za datę zapłaty uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto powoda.

Z czym może wiązać się zapłata mniejszej kwoty, najlepiej będzie moim zdaniem przeczytać ten wątek:


także perfekcyjne wyliczenia są jak najbardziej wskazane, co prawda w moim przypadku była to sytuacja skrajna, ale należy liczyć się z takim zakończeniem w przypadku, kiedy ktoś kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Krzysztof Stosio2 komentarze:

 1. Mała uwaga, na wniesienie sprzeciwu jest 14 dni.

  www.przedawnione.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie myli się ten co nic nie robi, dziękuję serdecznie za zwrócenie uwagi na ten fakt, poprawka naniesiona. Pozdrawiam

   Usuń