wtorek, 31 lipca 2012

Zakłócanie ciszy nocnej - ciąg dalszy.

       Dzisiaj będąc na Poczcie Polskiej SA odebrałem kilka listów poleconych - tym samym mój listonosz mi podpadł, bo nie zostawił mi żadnego awiza od kilku dni. Na Pocztę trafiłem przypadkiem, bo udałem się z awizo do Żony, dla Żony jednak list znajdował się w innej placówce, na szczęście na Poczcie poznała mnie Pani i powiedziała o listach poleconych. Wracając jednak do tematu to otrzymałem zawiadomienie z Komisariatu Policji w Koszalinie.

W zawiadomieniu tym jest mowa, iż na podstawie art. 54 § 2 kpw zawiadamiam, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowe w Koszalinie w przedmiotowej sprawie w której jestem pokrzywdzonym z powodu zastosowania wobec sprawcy wykroczenia  na zasadzie art. 41 kw pouczenia.
Jednocześnie poinformowano mnie, iż zgodnie z treścią art. 27 § 2 kpw przysługuje mi prawo do samodzielnego wniosku o ukaranie jako oskarżycielowi posiłkowemu.

Przyznam, że nie tego się spodziewałem, liczyłem na jakiś wymiar grzywny, chociażby minimalny możliwy. Muszę się z tym przespać, ale po przegooglaniu tematu w internecie chylę się wystosować wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, bo wierzę iż takie zachowanie należy ukarać, czy też potępić w jakiś stanowczy sposób, a nie pouczając sprawcę, bo z tego tytułu nie wyciągnie lekcji na przyszłość.

Jednakże i to jest kwestia, która mnie cieszy, sprawca został pouczony, tzn. przyznał się do wykonania czynności, które wskazałem jako pokrzywdzony tym samym otworzyła się droga do postępowania cywilnego wobec sprawcy solidarnie z najemcą lokalu, który udostępnił lokal w godzinach nocnych do wykonania prac montażowych czy też remontowych.

W korespondencji drogą emailową wskazałem najemcy, że takie zachowanie nie będzie nigdy tolerowane z mojej strony i aby miał świadomość, że jego czyny i zachowanie jest niedopuszczalne to oprócz przeprosin ze strony sprawcy zakłócenia ciszy nocnej oczekiwałem zapłaty na rzecz Hospicjum w Koszalinie lub Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie kwoty 250,00 zł. Zaznaczyłem, że jestem otwarty na propozycje i wierzę, że sprawę załatwimy polubownie. Odpowiedzi nie było, teraz będę mógł wysłać drogą formalną to jest listem poleconym ze zwrotką zarówno do sprawcy jak i najemcy wezwanie do solidarnej zapłaty na którąś z w/w organizacji w/w kwoty jako forma zadośćuczynienia za czyny będące wykroczeniem.

Powyższe czynności to jest wniosek o ukaranie oraz formalne wezwanie do polubownego rozwiązania problemu wykonam do 20 sierpnia 2012 roku. Czas mnie nie goni, ale formalności muszą być wykonane w sposób przemyślany i logiczny.

Krzysztof Stosio

Zapraszam na nocleg w Kołobrzegu - www.wkolobrzegu.com.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz