wtorek, 10 kwietnia 2012

Spór - Bank Polska Kasa Opieki S.A. - nakaz zapłaty

        W piątek to jest 6 kwietnia 2012 roku otrzymaliśmy nakaz zapłaty, wydany 3 kwietnia 2012 roku w którym to Sąd nakazał zapłacić Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. na naszą rzecz kwotę 93,14 zł z odsetkami od 12 stycznia 2012 roku.
Z powyższego wniosek, że Sąd uznał nasze roszczenie za zasadne, a uzasadnienie w pozwie za logiczne. Teraz Bank ma prawo złożyć sprzeciw w terminie 2 tygodni od otrzymania tego nakazu przez Bank lub w tym terminie zapłacić wskazaną kwotę.
Podsumowując jestem bardzo ciekawy rozwoju sytuacji. Niezależnie od sytuacji będziemy bronić swojej racji, a następnym krokiem po zakończeniu sprawy na drodze postępowania cywilnego będzie złożenie zawiadomienia o możliwym naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów przez w/w Bank z racji nieprzestrzegania praw zagwarantowanych konsumentom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz