piątek, 20 kwietnia 2012

Wypowiedzenie umowy - Pure Health And Fitness Sp. z o.o. - ciąg dalszy

        W związku z faktem, iż temat ten cieszy się szczególnym i zarazem ogromnym zainteresowaniem opiszę precyzyjnie detale tej czynności jaka miała miejsce w moim przypadku.
         Posiadałem dwie umowy z Pure, które podpisałem w tym jedną dla siebie, a drugą dla Żony. Bezsporne jest to, że aby rozwiązać stosunek łączący mnie z Pure, musiałem wypowiedzieć umowy.
Zastanawiałem się nad zapisami w umowach i o konieczności wizyt u kierownika itp., uznałem, że te zapisy to klauzule niedozwolone, można odszukać głównych wytycznych w art. 385 kodeksu cywilnego. 

Pure Health And Fitness Sp. z o.o. - wyrok

        Sprawa zamknięta. Pure zapłacił pozostałą część przed sprawą 19 kwietnia 2012 roku. Nie zapłacił za to nadal za koszty sądowe. Przed rozprawą złożyłem kolejny wniosek o zmianę powództwa, tak aby zasądzić dla mnie tylko koszty sądowe w wysokości 30,00 zł.
        Sąd umorzył sprawę w pozostałym zakresie, tak jak wnosiłem i zasądził od Pure 30,00 zł kosztów sądowych tak jak także wnosiłem. Teraz Pure ma 7 dni od otrzymania na wniesienie zażalenia. 
Dla zasadności swoich racji, użyłem poniższego argumentu.

wtorek, 10 kwietnia 2012

Pure Health And Fitness Sp. z o.o. - wyznaczenie terminu rozprawy

        Otrzymałem z Sądu wezwanie na rozprawę przeciw Pure, termin rozprawy to 19 kwiecień 2012 roku, godzina 13 w Koszalinie. Ucieszyło mnie to, bo to znak, że sprawa ruszyła dalej, a możliwość przedstawienia swoich argumentów w Sądzie zawsze ułatwia przekaz oraz ukazania całokształtu sytuacji.

Spór - Bank Polska Kasa Opieki S.A. - nakaz zapłaty

        W piątek to jest 6 kwietnia 2012 roku otrzymaliśmy nakaz zapłaty, wydany 3 kwietnia 2012 roku w którym to Sąd nakazał zapłacić Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. na naszą rzecz kwotę 93,14 zł z odsetkami od 12 stycznia 2012 roku.
Z powyższego wniosek, że Sąd uznał nasze roszczenie za zasadne, a uzasadnienie w pozwie za logiczne. Teraz Bank ma prawo złożyć sprzeciw w terminie 2 tygodni od otrzymania tego nakazu przez Bank lub w tym terminie zapłacić wskazaną kwotę.
Podsumowując jestem bardzo ciekawy rozwoju sytuacji. Niezależnie od sytuacji będziemy bronić swojej racji, a następnym krokiem po zakończeniu sprawy na drodze postępowania cywilnego będzie złożenie zawiadomienia o możliwym naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów przez w/w Bank z racji nieprzestrzegania praw zagwarantowanych konsumentom.