czwartek, 22 marca 2012

Uznanie roszczenia przez Pure Health And Fitness Sp. z o.o.

        Jest kolejny postęp w sprawie przeciw Pure. Pure 20 marca wpłacił na moje konto tytułem sprawy wytoczonej w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny sygnatura akt 334/12 kwotę 36,00 zł zaspokajając w części moje roszczenie wobec Pure.
         Pure nie uwzględnił odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych. Tym samym dzisiaj złożę wniosek o zmianę powództwa do kwoty 0,89 zł z odsetkami od 21 marca 2012 do dnia zapłaty, a także naliczenie jak wskazano we wniosku kosztów sądowych według norm przewidzianych w kwocie 30,00 zł (taką opłatę poniosłem).
Najważniejszy jest fakt, że wpłata przez Pure oznacza uznanie roszczenia. Mam nadzieję, że ktoś też pochyli się i wyciągnie wnioski, że warto zainteresować się klientami we wcześniejszej fazie problemu, a nie stosować spychologię.W tym przypadku milczącą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz