piątek, 6 stycznia 2012

Wycena poszczególnych elementów szkody.

        Na podstawie własnych doświadczeń udało mi się wypracować swój pogląd, który jest akceptowany przez Sądy w przypadku kierowania spraw na drogę postępowania cywilnego.

1. Koszty dojazdów:

a) taksówka - musimy posiadać rachunek lub fakturę imienną z oznaczeniem trasy, to jest z jakiego miejsca do jakiego miejsca - wysokością szkody jest wartość rachunku lub faktury,
b) bilet komunikacji miejskiej lub innej - w tym przypadku trudno o fakturę chociaż też można ją zdobyć, ale logiczne uzasadnienie podnoszonej szkody związanej z koniecznością przejazdu z miejsca A do miejsca B, oraz powrotu z miejsca B do miejsca A powinno wystarczyć,
c) samochód prywatny - wartość dla samochodów o pojemności silnika powyżej 0,9m3 to 0,8358 zł za 1km oparcie wyliczenia szkody na normatywnej podstawie wynikającej z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. '02 nr 27 poz 271) - tym samym wyliczamy i przedkładamy przejazdy z miejsca A do miejsca B i ilość km x w/w stawkę.

2. Koszty wydruku oraz papieru.

Podczas wielu spraw udało mi się wypracować następujące stanowisko, to jest przyjmuję, że koszt każdej kartki łącznie z wydrukiem wykonanym metodą "domową" własnymi materiałami to 10 groszy. Bez wątpienia punkty usługowo świadczące w/w czynności w celach zarobkowych pobierają opłatę większą. Jednak korzystając z w/w punktów powstaje dodatkowy koszt związany z koniecznością dojazdu i powrotu z w/w punktu.
Podczas sporu z bankiem radca prawny reprezentujący bank, uważał, że koszty przedstawione w wysokości 10gr za kartę są zawyżone, jednakże logiczne jest to, że w warunkach domowych kupując 1 ryzę papieru i 1 tusz oraz ponosząc dodatkowe koszty związane z utrzymaniem drukarki, miejsca w związku z  użytkowaniem drukarki, mediów  itp statystyczny "Kowalski" nigdy nie uzyska tańszego rezultatu niż punkt traktujący daną czynność jako zarobkowe świadczenie usług robiący zakupy wielokrotnie większe uzyskując lepsze ceny, posiadając profesjonalny sprzęt itp.
W przypadku braku drukarki odwiedzenie w/w punktu jest logiczne i w tym przypadku także należy pobrać rachunek lub fakturę imienną.

3. Koszty zapakowania w przypadku wysyłki.

Logiczne jest to, że kiedy dany przedmiot należy odesłać to należy go też zapakować. Kosztem bez wątpienia będzie karton lub koperta. Należy pobrać rachunek lub fakturę imienną na powyższą rzecz.

4. Koszty wysyłki.

Jeżeli musimy  już coś spakować to musimy to wysłać, najlepiej zrobić to przez Pocztę Polską, ale nie jest to konieczne.
Bez wątpienia musi to być list polecony i najlepiej ze zwrotką lub ewentualnie paczka pocztowe też ze zwrotką. Musimy pamiętać, że jeżeli wysyłamy coś wartościowego koniecznie trzeba to ubezpieczyć. 
Tutaj rachunek ani faktura nie jest konieczna, bo na dowodzie zapłaty jest wpisywana cena za daną usługę.

5. Koszty wywołania zdjęć jeżeli zaszła potrzeba dochodzenia swoich praw przed sądem.

Miałem sprawę w związku z pogryzieniem mojego poprzedniego psa oraz pokąsaniem mojej dłoni, gdzie dużo dały zdjęcia zrobione dość szybko po całym zdarzeniu. Logiczne jest to, że sprawa trafia do Sądu  po jakimś czasie i trudno jest pokazać coś co miało miejsce wcześniej. Zdjęcia to umożliwiają. Jeżeli je wywołamy i okażą się niezbędne mamy prawy dochodzić zwrotu kosztów ich wywołania. Oczywiście niezbędny jest rachunek lub faktura imienna.

6. Koszty dojazdu jw ale do sądu przy składaniu pozwu. 

Jest to część  analogiczna jak w punkcie 1. Jeżeli jesteśmy pewni swoich racji, a druga strona nie jest zainteresowana polubownym rozwiązaniem sprawy musimy udać się do Sądu lub na Pocztę Polską i złożyć lub wysłać pozew. W wyniku czego ponosimy takie lub inne koszty, które są następstwem danej szkody.

7. Koszty wydruku pozwu oraz koszty papieru na którym wydrukowano pozew.

Jest to także część analogiczna tym razem jak w punkcie 2.
8. Koszty opłaty sądowej oraz zastępstwa.

Powyższe koszty są zasądzane przez Sąd, to jest jeżeli wygramy sprawę w całości Sąd zasądza na naszą rzecz w/w koszty i w momencie kiedy wyrok lub nakaz zapłaty uprawomocni się to mamy prawo dochodzić w/w kosztów od strony pozwanej. Jeżeli przegramy to Sąd zasądzi koszty dla strony pozwanej i musimy zapłacić je stronie pozwanej. Jeżeli wygramy w jakiejś częśc, to koszty zostaną zasądzone w analogicznej części.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz