piątek, 27 stycznia 2012

Spór - Poczta Polska S.A.

        Myślę, że prawie każdy z nas narzekał kiedyś na jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A., jak to w życiu bywa narzekać każdy może, jednak tylko w niektórych przypadkach mamy prawo złożyć reklamację, a tylko w niektórych z tych złożonych reklamacja jest zasadna, a na koniec kiedy już reklamacja okaże się zasadna możemy liczyć na odszkodowanie ze strony Poczty Polskiej S.A.

sobota, 14 stycznia 2012

Spór - Bank Polska Kasa Opieki S.A.

        Opiszę najnowszy spór jaki powstał w moim codziennym życiu, a jest wynikiem związania się z w/w bankiem umową kredytową. Wielkość kwoty kredytu spełnia przesłanki kredytu konsumenckiego to znaczy, że jest niższa niż 80000,00 zł. 

wtorek, 10 stycznia 2012

Wezwanie do zapłaty.

        Zanim sprawa trafi do Sądu musimy wykorzystać drogę polubownego rozwiązania sprawy. Najlepszą formą jest wysłanie (koniecznie listem poleconym i najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub wręczenie wezwania do zapłaty (wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia).

piątek, 6 stycznia 2012

Wycena poszczególnych elementów szkody.

        Na podstawie własnych doświadczeń udało mi się wypracować swój pogląd, który jest akceptowany przez Sądy w przypadku kierowania spraw na drogę postępowania cywilnego.

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Ustalanie co jest szkodą w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania.

        Zacznę od opisu jak szacuję szkodę w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania. Jak wskazywałem wcześniej drobiazgowość wyceny szkody zależy od nas samych i posiadanej przez nas wiedzy, a także od argumentów jakich używamy i jakie mamy po swojej stronie w przypadku wskazywania danych wartości ekonomicznych w wezwaniu.