wtorek, 27 grudnia 2011

Prawa konsumenta.

        Ważnym argumentem, który będzie w posiadaniu każdego konsumenta (osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lub kupującej towar na własny prywatny użytek) w przypadku sporu ze sprzedawcą, który jest przedsiębiorcą jest "Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.)".  Źródło - Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna do dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania.

        Kiedy już szkoda powstanie jak wskazałem w poprzednim poście mamy prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia (lub jednego i drugiego) od sprawcy szkody. W przypadku kiedy zwykłe relacje ludzkie nie wystarczą i dochodzimy do momentu kiedy wysyłamy wezwanie lub składamy pozew do Sądu można powołać się na stosowne regulacje prawne zawarte w Kodeksie Cywilnym. Źródło -  Kodeks Cywilny

niedziela, 25 grudnia 2011

Czym jest szkoda?

       Myślę, że każdy z nas mając na koncie stażu życia 18 lat, a często i mniej doznał szkody na swojej osobie, czy też na swoim mieniu w sposób pośredni lub też bezpośredni. 
      
       Czym jest zatem szkoda? Moim zdaniem jako definicję należy podać następującą treść to jest obniżenie wartości swojego majątku w wyniku działania osoby trzeciej lub zdarzeń losowych. Powyższa szkoda jest szkodą materialną, bo jej wysokość można oszacować wartościami ekonomicznymi i jest to wykonalne zawsze z dość dokładną precyzję przy założeniu, że posiadamy dane porównywalne. Natomiast szkoda na osobie jest szkodą trudną do wyceny, bo nie jest wymierzalna, chociaż dla każdego z nas nasze życie jest bezcenne to jednak różne instytucje w różny sposób podchodzą do wyceny poszczególnych urazów wpływających na nasze życie w sposób trwały, czy też czasowy, lub też nawet inaczej wyceniają śmierć poszkodowanego w wyniku szkody.

Dlaczego akurat blog - wstęp.

        Zanim zacznę pisać o tematach dla mnie ważnych i ciekawych wypada przedstawić powody dla których zdecydowałem się założyć bloga.
        W dniu pisania tego postu mam 30 lat. Mogę uznać, że jestem człowiekem statystycznie jeszcze młodym chociaż nie najmłodszym. Mam już ponad 11 lat doświadczenia zawodowego związanego z księgowością, wyższe wykształcenie w tym kierunku, a także ukończoną podyplomówkę, także w tym kierunku o węższej specjalizacji.
        W związku z dość aktywnym i kreatywnym podejściem do życia prywatnego miałem przyjemność być w wielu sytuacjach i stanach, które wymagały formalnego podejścia do sprawy. Pisząc formalnego należy sprecyzować, iż chodzi o wykorzystanie prawa do obrony swoich pomysłów, poglądów czy też podstawowych praw zagwarantowanych przez różne akty prawne itp.